Email của tôi là gì? Các bước bạn thực hiện để tìm hiểu địa chỉ email mà mọi người nhìn thấy khi bạn gửi email cho họ tùy thuộc vào dịch vụ hoặc chương trình email bạn sử dụng. Dưới đây là hướng dẫn chung cũng như hướng dẫn cụ thể cho các nhà cung cấp email phổ biến.

Đang xem: Địa Chỉ Email Của Tôi Là Gì

Các hướng dẫn chung hoạt động cho tất cả các dịch vụ email, nhưng có các hướng dẫn cụ thể cho một số nhà cung cấp chính.

*

Michela Buttignol / Lifewire

Hướng dẫn chung để tìm địa chỉ email của bạn

Để xác định địa chỉ email của bạn trong hầu hết mọi chương trình hoặc dịch vụ email, hãy đảm bảo rằng email của bạn đang hoạt động bình thường, sau đó mở chương trình hoặc dịch vụ và:

Bắt đầu một tin nhắn email mới.

*

Tìm kiếm một dòng bắt đầu bằng Từ. Nó chứa địa chỉ email của bạn.

*

Nếu bạn có nhiều địa chỉ email được định cấu hình để gửi, chúng thường hiển thị dưới dạng lựa chọn menu trong Từ dòng khi bạn soạn một email. Tất cả các địa chỉ email được liệt kê là của bạn. Bạn có thể sử dụng bất kỳ trong số chúng.

Sử dụng dịch vụ Echo để xem địa chỉ email của bạn

Tất nhiên, cách tốt nhất để tìm hiểu xem email bạn gửi trông như thế nào là gửi email cho chính bạn. Giá như bạn biết địa chỉ email của bạn.

Bạn không cần biết địa chỉ của mình để làm điều đó. Gửi email tới dịch vụ gửi email và nó sẽ được gửi lại ngay cho bạn. Bằng cách đó, bạn có thể tìm ra chính xác những gì bạn gửi và từ địa chỉ nào.

Dịch vụ Echo, thường do các trường đại học điều hành, rất an toàn khi sử dụng. Các dịch vụ đã biết không lưu trữ tin nhắn hoặc địa chỉ email của bạn, và họ không bán hoặc sử dụng nó.

Sử dụng dịch vụ echo, chẳng hạn như dịch vụ được cung cấp bởi Trung tâm Máy tính Đại học Vienna bằng cách gửi email của bạn tới Bạn sẽ nhận được phản hồi và địa chỉ email của bạn sẽ có trong Đến trường.

Bắt đầu một thông báo email mới trong chương trình hoặc dịch vụ email của bạn.

Chọn Gửi.

Chờ và mở email từ Vienna University Echo.

Tìm địa chỉ email của bạn trong Đến ở đầu địa chỉ email.

*

Các phương pháp khác có thể được sử dụng để tìm địa chỉ email của bạn, nhưng chúng khác nhau tùy thuộc vào dịch vụ bạn sử dụng.

Địa chỉ Email AOL của tôi là gì?

Để tìm địa chỉ email AOL được sử dụng theo mặc định để gửi thư từ AOL Mail.

Bắt đầu một tin nhắn mới bằng cách nhấp vào Soạn.

*

Xem địa chỉ email gửi mặc định sau tên của bạn phía trênĐếnhàng.

Nếu bạn thấy nhiều địa chỉ, hãy chọn địa chỉ bạn muốn sử dụng. Tất cả chúng đều thuộc về bạn.

Địa chỉ email của tôi trong Mail dành cho Windows là gì?

Để tìm hiểu địa chỉ email của bạn trong Mail for Windows:

Đảm bảo rằng thanh bên email hiển thị đầy đủ trong Mail for Windows. Chọn bánh hamburger thực đơn để mở rộng thanh bên đã thu gọn nếu cần.

*

Xem địa chỉ email của từng tài khoản được liệt kê dưới tên tài khoản trongTÀI KHOẢNphần.

*

Nếu một tài khoản có nhiều địa chỉ email mà bạn có thể sử dụng để gửi, bạn có thể tạo một email mới và xem tất cả các địa chỉ bằng cách nhấp vàoTừhàng.

Địa chỉ Email Gmail của tôi là gì?

Để biết địa chỉ email bạn sử dụng theo mặc định để gửi email trong Gmail trên máy tính để bàn cũng như các ứng dụng Gmail dành cho iOS và Android:

Bắt đầu một tin nhắn mới bằng cách nhấn C hoặc lựa chọn Soạn.

*

Tìm địa chỉ email được sử dụng để gửi trong Từ hàng.

*

Nhấp vào địa chỉ mặc định bên cạnh Từ để xem các địa chỉ khác được thiết lập để gửi trong Gmail.

Để tìm địa chỉ email bạn đã chọn khi tạo tài khoản Gmail:

Nhấp vào ảnh hoặc hình đại diện của bạn gần góc trên cùng bên phải của Gmail.

*

Xem địa chỉ email Gmail chính của bạn được liệt kê dưới tên của bạn. Nếu bạn đã kết nối các tài khoản Gmail, tài khoản hiện tại sẽ được liệt kê ở trên cùng.

*

Địa chỉ Gmail chính của bạn cũng xuất hiện trong tiêu đề của trình duyệt hoặc thanh tab trên màn hình.

Để xem địa chỉ Gmail chính của bạn trong ứng dụng Gmail:

Nhấn vào hình ảnh hồ sơ của bạn ở trên cùng bên phải.

Chạm vào thực đơn .

Tìm địa chỉ của tài khoản hiện tại được liệt kê dưới tên của bạn. Nếu bạn đã định cấu hình nhiều tài khoản, hãy nhấn vào tên hoặc địa chỉ email để chuyển đổi.

Xem thêm: Nhiễm Trùng Uốn Ván Ủ Bệnh Bao Lâu, Thời Gian Ủ Bệnh Khi Nhiễm Vi Khuẩn Uốn Ván

Địa chỉ Email iCloud của tôi là gì?

Để xem địa chỉ email mặc định được sử dụng để gửi thư trong iCloud Mail tại icloud.com, hãy đăng nhập vào tài khoản Apple của bạn bằng ID Apple của bạn. Và tìm địa chỉ email iCloud của bạn trong Có thể tiếp cận tại của trang đó.

*

Địa chỉ Email Outlook.com, Hotmail hoặc Live Mail của tôi là gì?

Để xác định địa chỉ email Outlook Mail của bạn mà bạn có thể đã nhận được từ Hotmail, Live Mail hoặc Outlook.com:

Bấm hoặc bấm Tin nhắn mới để bắt đầu một email mới.

*

Tìm địa chỉ email được liệt kê bên cạnh Từ.

*

Nhấp chuột Từ để xem tất cả các địa chỉ được định cấu hình để gửi và thay đổi địa chỉ gửi cho email hiện tại.

Để tìm hiểu địa chỉ email chính được kết nối với tài khoản Outlook Mail của bạn là gì, hãy nhấp vào tên hoặc hình ảnh của bạn gần góc trên cùng bên phải của Outlook Mail và tìm địa chỉ email Outlook Mail được liệt kê bên dưới tên của bạn dưới Tài khoản .

*

Địa chỉ Email Yahoo Mail của tôi là gì?

Để biết địa chỉ email chính cho tài khoản Yahoo Mail của bạn, hãy chọn tên hoặc biệt hiệu trong thanh điều hướng Yahoo Mail trên cùng. Tìm địa chỉ email Yahoo Mail của bạn được liệt kê ngay bên dưới tên của bạn trong cửa sổ mở ra.

*

Địa chỉ Email của tôi trong Thư iOS (iPhone hoặc iPad) là gì?

Để tìm hiểu địa chỉ email của bạn trong iOS Mail:

Mở Cài đặt ứng dụng.

Tới Mật khẩu & Tài khoản thể loại.

Trong tạp chí TÀI KHOẢN , hãy nhấn vào tài khoản email mong muốn.

Xem địa chỉ email cho tài khoản đã chọn ở đầu màn hình.

Địa chỉ email của tôi trong Outlook là gì

Để xem bạn đang sử dụng địa chỉ email nào Outlook cho Windows:

Tạo một email mới bằng cách nhấn Ctrl + N.

Xem địa chỉ email của bạn trong Từ hàng.

*

Nhấp chuột Từ để xem các địa chỉ email khác mà bạn có thể sử dụng.

Để xác định địa chỉ email của bạn trong Outlook dành cho Mac:

Chọn Outlook > Sở thích từ menu trong Outlook.

Mở TÀI KHOẢN danh mục dưới Thiết lập cá nhân.

Tìm địa chỉ cho mỗi tài khoản được liệt kê dưới tên của nó.

Để tìm hiểu về địa chỉ email của bạn trong Outlook cho iOS và Android:

Bắt đầu soạn một email mới.

Xem địa chỉ email mặc định được liệt kê bên dưới Thông báo mới ở trên cùng. Nếu bạn đã định cấu hình nhiều tài khoản và địa chỉ, hãy nhấn vào địa chỉ mặc định để xem tất cả các tùy chọn.

Địa chỉ Email Yandex.Mail của tôi là gì?

Để xem địa chỉ email được sử dụng để gửi tin nhắn theo mặc định trong Yandex.Mail:

Bắt đầu một tin nhắn mới: bấm vàoSoạnhoặc báo chíC.

*

Tìm địa chỉ email mặc định của bạn trongTừhàng.

*

Nhấp vào địa chỉ đó để xem các địa chỉ email khác được thiết lập để gửi từ Yandex.Mail.

Để xác định địa chỉ email Yandex.Mail chính của bạn, hãy nhấp vào hình ảnh, tên người dùng hoặc hình bóng của bạn gần góc trên cùng bên phải của Yandex.Mail. Địa chỉ Yandex.Mail chính của bạn nằm trong menu bật ra.

*

Địa chỉ email Zoho Mail của tôi là gì?

Để xem địa chỉ email nào được sử dụng theo mặc định khi bạn gửi thư mới trong Zoho Mail:

Bắt đầu một email mới bằng cách nhấp vào Thư điện tử mới.

*

Tìm địa chỉ gửi mặc định bên cạnh Từ.

*

Để xác định địa chỉ email ban đầu cho tài khoản Zoho Mail của bạn, hãy nhấp vào hình ảnh hoặc đường viền ở góc trên cùng bên phải của Zoho Mail. Xem địa chỉ email Zoho Mail chính được liệt kê bên dưới tên của bạn trên cửa sổ xuất hiện.

*

Địa chỉ Email ProtonMail của tôi là gì?

Để xem địa chỉ email nào mà ProtonMail sử dụng để gửi khi bạn bắt đầu một thư mới:

Nhấp chuột Soạn trong giao diện web để bắt đầu một email mới.

*

Xem địa chỉ ProtonMail mặc định của bạn trong Từ hàng.

*

Nhấp vào địa chỉ để xem tất cả các địa chỉ email và bí danh được thiết lập để gửi email từ tài khoản ProtonMail của bạn.

Xem thêm: Người Bị Suy Giãn Tĩnh Mạch Chân Có Nên Đi Bộ Không ? Đi Bộ Có Lợi Cho Người Suy Giãn Tĩnh Mạch

Để tìm địa chỉ email chính được liên kết với tài khoản ProtonMail của bạn, hãy nhấp vào tên của bạn hoặc biểu tượng hình người ở góc trên cùng bên phải của màn hình. Địa chỉ email ProtonMail nằm ngay dưới tên của bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *