Giá sản phẩm của công ty Lô Hội luôn được nhà phân phối quan tâm vì không phải ai cũng nhớ hết giá của từng sản phẩm vì giá của sản phẩmForever Living Product FLP tồn tại ba loại giá cho từng đối tượng khác nhau , giá bán lẻ cho khách hàng, giá NDP cho nhà phâm phối (FBO) mới, giá bán cho nhà phân phối (FBO).

Từ ngày 01 / 02 / 2020 Flp Việt Nam đã thay đổi chính sách nên chỉ cònGiá SỉGiá Lẻnhư bên dưới.

Bảng giá trên đã làm tròn số 1K. điểm đã được cập nhập mới nhất.

Đang xem: Bảng giá sản phẩm lô hội mới nhất

Bảng giá sản phẩm nước uống dinh dưỡng

*
Sản Phẩm Giá Lẻ Giá Sỉ CC Mã Số
Forever Aloe Vera Gel #015 571K 440K 0,123 015
Forever Aloe Berry Nectar #034 571K 440K 0,123 034
Forever Aloe Bits N’ Peaches #077 571K 440K 0,123 077
Forever Freedom #196 669K 512K 0,144 196
Forever Pomesteen Power #262 439K 338K 0,082 262
Forever Aloe2Go #270 1.752K 1.349K 0,326 270

Bảng Giá sản phẩm dinh dưỡng dạng viên và dạng bột ( thực phẩm chức năng – thực phẩm bảo vệ sức khỏe) :

*

Sản Phẩm Giá Lẻ Giá Sỉ CC Mã Số Forever Nature Min #037 492K 380K 0,106 037 Forever Gin Chia #047 492K 380K 0,106 047 Forever Absobent-C #048 464K 360K 0,100 048 Forever A-Beta-Care #054 548K 422K 0,118 054 Forever Garlic Thyme #065 464K 360K 0,100 065 Forever Fields of Greens #068 464K 360K 0,100 068 Forever Lydum Plus #072 548K 422K 0,118 072 Forever Gingko Plus #073 548K 422K 0,118 073 Forever BI 2 Plus #188 283K 219K 0,061 188 Forever Calcium #206 446K 343K 0,096 206 Forever Echinacea Supreme #214 386K 297K 0,072 214 Forever Multi-Maca #215 483K 372K 0,104 215 Forever Active Probiotic #222 553K 425K 0,119 222 Forever Vision #235 501K 387K 0,108 235 Forever Active HA #264 627K 479K 0,135 264 Forever Nature’s 18 #271 829K 638K 0,155 271 Forever CardioHealth #312 618K 474K 0,133 312 Forever AGRI+ #504 1.401K 1.078K 0,262 504 Forever Kids Multivitamin #354 329K 254K 0,062 354 Forever Immublend #355 511K 397K 0,110 355 Vitolize Men #374 557K 428K 0,120 374 Vitolize Women #375 590K 453K 0,127 375 Forever Arctic Sea #376 794K 610K 0,171 376 Forever Daily #439 371K 285K 0,080 439

Forever Move #551

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *