Hệ thống văn bản pháp luật về đất đai tương đối nhiều và phức tạp, do vậy, Vanbanluat đã thống kê danh mục văn bản hướng dẫn Luật Đất đai 2013 dưới đây để tiện cho người dùng theo dõi, tra cứu:

*

Câu hỏi: Vanbanluat có thể cho tôi xin bản tổng hợp các văn bản hướng dẫn Luật Đất đai mới nhất được không ạ, tôi cảm ơn nhiều – Đinh Thị Tàu (Tuyên Quang)

Trả lời:

1. Danh sách văn bản hướng dẫn Luật Đất đai 2013 

Stt

Văn bản

Ngày có hiệu lực

1

Nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai

2

Nghị định 96/2019/NĐ-CP quy định về khung giá đất

3

Nghị định 62/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa

4

Nghị định 123/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

5

Nghị định 35/2017/NĐ-CP quy định về tiền sử dụng đất trong Khu kinh tế; thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế và Khu công nghệ cao

6

Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đất đai 2013, sửa đổi Nghị định 44/2014/NĐ-CP về giá đất và Nghị định 47/2014/NĐ-CP về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

7

Nghị định 135/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

8

Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa

9

Nghị định 47/2014/NĐ-CP về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

10

Nghị định 46/2014/NĐ-CP về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

11

Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất

12

Nghị định 44/2014/NĐ-CP về giá đất

13

Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đất đai 2013

14

Thông tư 27/2018/TT-BTNMT về thống kê, kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

15

Thông tư 33/2017/TT-BTNMT hướng dẫn Nghị định 01/2017/NĐ-CP và sửa đổi các Thông tư hướng dẫn Luật Đất đai 2013

16

Thông tư 33/2016/TT-BTNMT ban hành định mức kinh tế – kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai

17

Thông tư 60/2015/TT-BTNMT về kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai

18

Thông tư 02/2015/TT-BTNMT hướng dẫn Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đất đai 2013 và Nghị định 44/2014/NĐ-CP về giá đất

19

Thông tư 47/2014/TT-BTNMT quy định kỹ thuật thành lập bản đồ hành chính các cấp

20

Thông tư 42/2014/TT-BTNMT ban hành định mức kinh tế – kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

21

Thông tư 35/2014/TT-BTNMT quy định việc điều tra, đánh giá đất đai

22

Thông tư 34/2014/TT-BTNMT về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai

23

Thông tư 25/2014/TT-BTNMT về bản đồ địa chính

24

Thông tư 24/2014/TT-BTNMT về hồ sơ địa chính

25

Thông tư 23/2014/TT-BTNMT về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

 

2. Lưu ý khi áp dụng văn bản pháp luật trong giải quyết tranh chấp đất đai

Danh mục văn bản hướng dẫn Luật Đất đai 2013 (Ảnh minh họa) 

Trên đây là danh mục văn bản hướng dẫn Luật Đất đai 2013 đang có hiệu lực, để thuận tiện cho việc tra cứu và áp dụng các văn bản pháp luật trong giải quyết các vụ án tranh chấp đất đai cần lưu ý một số điểm sau:

Thứ nhất: Hành vi xảy ra ở thời điểm nào thì áp dụng pháp luật ở thời điểm đó. Chỉ áp dụng cho hành vi xảy ra trước (hồi tố) nếu có văn bản pháp luật quy định việc hồi tố (quy định ngay trong văn bản đó hoặc văn bản khác).

Đang xem: Luật đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành

Ví dụ:

Thứ hai: Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề và văn bản đều cùng còn hiệu lực thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn.

Xem thêm: Top 5 Địa Chỉ Cắt Bao Quy Đầu Ở Bệnh Viện Việt Đức, Cắt Bao Quy Đầu Tại Bệnh Viện Việt Đức

Thứ ba: Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan ban hành có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của quy phạm pháp luật ban hành sau.

Xem thêm: Đi Cầu Ra Máu Và Rát Hậu Môn, Đi Cầu Ra Máu Và Đau Rát Hậu Môn

Ví dụ: Thời hiệu khởi kiện chia thừa kế của pháp luật cũ là 10 năm nhưng theo pháp luật mới là 30 năm kể từ ngày mở thừa kế.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *