Khung kế hoạch thời gian năm học

MỤC LỤC VĂN BẢN
*

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vị - Hạnh phúc ---------------

Số: 3635/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2020


QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNHKHUNG KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2020 - 2021 ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤCPHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Bạn đang xem: Khung kế hoạch thời gian năm học

Ban hành form planer thời giannăm học tập 20trăng tròn - 2021 đối với dạy dỗ mần nin thiếu nhi, giáo dục phổ biến và giáo dụcthường xuyên trên địa phận thị trấn Hà Nội:

6. Thi xuất sắc nghiệp trung học tập càng nhiều (THPT), thihọc sinh giỏi non sông và thi công nghệ nghệ thuật cấp cho nước nhà theo phía dẫn củaBộ Giáo dục đào tạo với Đào tạo thành.

7. Ngày bắt đầu, ngày xong học tập kỳ I (HKI); họckỳ II (HKII) và xong xuôi năm học:

CẤPhường HỌC

HỌC KỲ I

HỌC KỲ II

NGÀY KẾT THÚC NĂM HỌC

Ngày bắt đầu HK I

Ngày hoàn thành HK I

Nghỉ HK I

Ngày bắt đầu HK II

Ngày chấm dứt HK II

Mầm non

Tiểu học

trung học cơ sở, THPT

GDTX (THCS với THPT)

Điều 3.

Xem thêm: “Chuyện Ấy” Mấy Phút Là Lý Tưởng? ? Mạnh Hay Yếu

Quyết định có hiệu lực từ thời điểm ngày cam kết.

Chánh Văn uống chống UBND Thành phố; Giám đốc Ssinh hoạt Giáodục và Đào tạo; Thủ trưởng những Ssinh hoạt, ban, ngành và đơn vị liên quan; Chủ tịchỦy Ban Nhân Dân những quận, thị trấn, thị thôn chịu trách nát nhiệm thực hiện Quyết định này./.

Xem thêm: Ăn Nhiều Chất Xơ Có Tốt Không Nên Dùng Chất Xơ? Chất Xơ Là Gì, Có Tác Dụng Gì

Nơi nhận: - Như Điều 3; - Đồng chí Bí thư Thành ủy; - Sở giáo dục và đào tạo với Đào tạo; - Các đ/c Phó Bí tlỗi Thành ủy HN; - Thường trực HĐND Thành phố; - Phó Chủ tịch TT Nguyễn Văn Sửu; - Phó Chủ tịch Ngô Vnạp năng lượng Quý; - Văn uống phòng: Thành ủy, HĐND Thành phố; - Ban VHXH - HĐND Thành phố; - Đài PT&THHN; những Báo: HNM, KT&ĐT; - VPUB: PCVP Đặng Hương Giang; Các phòng: KGVX, TKBT, TH; - Lưu: VT, KGVX.


Chuyên mục: Sức khỏe