Ung thư đại tràng căn bệnh phổ biến về hệ tiêu hóa và có liên quan mật thiết đến chế độ ăn uống hàng ngày của bệnh nhân. Vì vậy chế độ dinh dưỡng sau điều trị của người bệnh được cho là có ảnh hưởng rất lớn, quyết định đến kết quả của...