Não là cơ quan quan trọng và phức tạp nhất của cơ thể. Não điều khiển, kiểm soát mọi hoạt động, hành vi, thị giác, tri giác, cảm xúc của con người.  Giống như các cơ quan khác của cơ thể, não cần các chất dinh dưỡng giống như tim, phổi hoặc cơ bắp...