Tử Chi một trong 6 loại nấm lim có tác dụng chữa nhiều bệnh nan y 1.     Tử chi  có phải nấm lim? Sự khác biệt về màu sắc giữa các loại nấm lim Sách thần nông bản thảo phân chia nấm linh chi thành 6 loại dựa trên màu sắc và vị trị...