Hệ tim mạch bao gồm trái tim và hệ mạch máu, đóng vai trò quan trọng trong cơ thể người, thực hiện nhiều chức năng quan trọng như vận chuyển oxy, dinh dưỡng tới các mô, tế bào; thực hiện chức năng liên lạc giữa các cơ quan và giúp cơ thể điều hòa thân nhiệt. Như...