Vừa qua, Y khoa thế giới đã nghiên cứu và khẳng định vai trò quan trọng của nấm lim xanh trong việc hỗ trợ điều trị các căn bệnh nan y. Nấm lim xanh là loài nấm đặc hữu mọc trên thân cây lim xanh đã chết trong rừng nguyên sinh. Loài nấm này...