Thành phần beta-D-glucan trong nấm lim xanh mang lại dược tính gì cho cơ thể ?   Beta-D-glucan là hợp chất đường liên phân tử được tạo nên từ các đơn phân tử D-glucose gắn với nhau qua liên kết β-glycoside. Theo các nghiên cứu khoa học các nhà khoa học đã tìm ra...