Thần Nông Bản Thảo Kinh nói gì về Nấm Lim Xanh ?   Thần Nông Bản Thảo Kinh Dược điển cổ đại nhất của người Trung hoa còn được lưu trữ cho tới ngày nay, đây là một tài liệu có giá trị vô cùng to lớn đối với Đông Y, nó để lại...