Trong xã hội hiện đại, con người luôn có nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhiều hơn. Cũng từ đây con người luôn nhận thức sâu sắc hơn giá trị của các phành phần dinh dưỡng đối với cơ thể, trong đó có không thể thiếu vitamin B. Vitamin B2 thuộc...