Mối quan hệ giữa nấm lim xanh và thuốc Tây Trước khi thuốc Tây xuất hiện, người Việt ta chủ yếu sử dụng các thảo dược từ thiên nhiên để điều trị bệnh. Nấm lim xanh là một thảo dược của thiên nhiên rất tốt đối với cơ thể của người bệnh. Tuy nhiên,...