Cuộc sống ngày càng phát triển hiện đại hơn, nhưng đi kèm với đó là những hệ quả xấu từ ô nhiễm môi trường, ô nhiễm thực phẩm,…và nhiều hệ quả khác ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống của con người. Tìm kiếm phương pháp tối ưu nhất trong...