Nấm lim xanh là loại dược liệu quý hiếm chỉ mọc trên cây lim đã chết trong rừng nguyên sinh, được tìm hái ở khu vực Trường Sơn, Tây Nguyên và Nam Lào. Dựa theo bài thuốc gia truyền Thanh Thiết Bảo Sinh của dòng họ Trần, Công ty TNHH Nông Lâm Sản Tiên...