Ung thư dạ dày nói riêng và các loại bệnh dạ dày nói chung có thể được phòng tránh tốt bằng các loại nấm như: nấm lim xanh, nấm đông cô, nấm kim châm, nấm mèo… Đau dạ dày ngày càng trở thành căn bệnh phổ biến, xảy ra ở cả người già lẫn...