Các nghiên cứu khoa học đã cho thấy có nhiều biện pháp để phòng bệnh ung thư, trong đó áp dụng chế độ ăn uống khoa học để phòng bệnh ung thư là liệu pháp khá hiệu quả. Vì sao thực phẩm có tác dụng phòng bệnh ung thư? Ngày nay, khoa học đã...