Nhiều người vẫn đặt ra câu hỏi vì sao tăng cân. Trong thực tế, có những nguyên nhân rất dễ nhận biết mà mọi người thường bỏ qua và đó chính là nguyên do chủ quan dẫn tới việc tăng cân không kiểm soát. Căng thẳng Trên thực tế, có những nhận định sai...