HIỆN TRẠNG TÀI NGUYÊN NẤM LIM XANH TIÊN PHƯỚC – QUẢNG NAM Nấm lim xanh Tiên phước Nấm lim xanh là một loại thuộc họ nấm, và là một vị thảo dược với nhiều hoạt chất quý mà thiên nhiên ban tặng cho con người. Có một điều đặc biệt, nấm chỉ mọc tự nhiên trên...