Nhiều người bị bệnh huyết áp thấp gặp khó khăn trong việc kiểm soát cân nặng của chính mình. Vậy có cách nào giúp họ giảm cân mà vẫn an toàn cho sức khỏe? Thường những người bị bệnh huyết áp thấp gặp khó khăn trong việc giảm cân bởi lẽ, họ dễ bị...