Vai trò của gan ? Gan là cơ quan lớn nhất trong cơ thể, nằm ở phần phía trên bên phải bụng, bên dưới cơ hoành và ở trên dạ dày ngay dưới phổi phải, được chia thành thùy phải và trái. Chúng ta không thể sống mà không có gan. Gan thực hiện...