Nấm lim xanh dưới góc nhìn khoa học Phương Tây   Có thể nói,  phương Tây có quan điểm khác hẳn so với phương Đông trong việc chứng minh tính hiệu quả của thuốc, họ chỉ tin và sử dụng thuốc khi chúng đã được nghiên cứu khoa học lâm sàng. Nếu như các...