Mỡ máu gồm những gì? Mỡ máu bao gồm hai thành phần chính là cholesterol và triglyceride và một số chất khác như apoprotein, phospholipid và acid béo tự do. Cholesterol và triglyceride đều có nguồn gốc từ thức ăn, được gan tạo ra từ các chất béo bão hòa và được hấp thụ...