Đăng tải trên website riêng của mình Tiến Sĩ Weil nói Nấm mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe mỗi chúng ta bởi thế một chế độ dinh dưỡng với Nấm là điều mà không thể thiếu với tôi trong nhiều năm qua… Tuy nhiên trước khi sử dụng nấm bạn nên...