Lịch sử xuất hiện của nấm   Cách đây khoảng 1200 năm ở Liên đại nguyên sinh đã xuất hiện những loài thực vật đầu tiên mang đặc trưng của nấm. Đến thời Đại cổ sinh chúng sống trong môi trường nước cho tới Kỷ Than đá nấm phát triển mạnh mẽ và được...