Sunday, 25/06/2017 | 05:45 GMT+7
Công Dụng Nấm Lim Xanh

Giải độc, tăng sinh lực, làm chậm lão hóa với nấm lim xanh

Friday, 10/01/2014 | 04:23
Giải độc, tăng sinh lực, làm chậm lão hóa với nấm lim xanh   Theo nghiên cứu từ Viện Khoa học Nhật Bản các nhà Khoa học Nhật bản đã đưa ra kết quả nghiên cứu trên nấm lim xanh với kết luận nam lim xanh có khả năng loại bỏ các độc tố...