Đối với Đông Y thì Nấm đã trở thành bài thuốc quý mang lại sức khỏe cho con người cách đây hàng nghìn năm, thế nhưng chỉ gần đây khi mà Khoa học phát triển thì Tây Y cũng đã nghiên cứu và nhận ra được sức mạnh chữa bệnh bảo vệ sức khỏe...