Insulin là một hormone trong cơ thể tiết ra từ tuyến tụy , và được gọi là cơ quan quản lý tổng thể của quá trình chuyển hóa carbohydrate. Nó hoạt động cùng với hormone Glucagon , và một loạt các tiết tố khác để điều chỉnh lượng đường máu trong cơ thể và...