Nhắc đến ung thư là người ta nghĩ đến căn bệnh hiểm nghèo được coi là “vô phương cứu chữa. Ung thư não còn nguy hiểm hơn thế bởi não là cơ quan chủ yếu điều chỉnh mọi hành vi của con người. Nhưng những người không may bị ung thư não nay có...