Tiểu đường là gì? Tiểu đường là thể bệnh hình thành do lượng đường huyết quá cao so với mức quy định. Sau khi ăn, đường được cơ thể hấp thụ trực tiếp vào máu, sau đó, khi lượng đường trong máu cao, tuyến tụy sẽ tự điều chỉnh tiết insulin giúp các tế bào hấp...