Giới thiệu về Nấm Lim Xanh Nấm lim xanh có tên khoa học là Galoderma lucidum(Leyss.Ex Fr) Karst., còn có tên đồng nghĩa là Polyporum lucidus W Curt., ngoài ra Nấm lim xanh còn có các tên gọi khác như: Tiên thảo, Nấm trường thọ, Vạn niên nhung,  thuộc họ nấm lim (ganodermataceae)  mọc...