Bệnh ung thư có thể được kiểm soát trước khi nó diễn ra chỉ bằng việc rèn luyện những thói quen tốt trong cuộc sống thường ngày. Thường xuyên vận động Lười vận động đem lại hậu quả xấu cho cơ thể, cơ thể không thường xuyên vận động có thể sẽ dẫn đến...