Nhiều người rất dễ ngủ nhưng cũng có người thường xuyên nằm thao thức hàng giờ liền trước khi chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ sâu, điều độ vào khoảng thời gian hợp lý trong ngày có tác dụng gì cho cơ thể? Phục hồi sức khỏe Sau một ngày hoạt động, cơ thể...