Germanium trong nấm lim xanh có tác dụng như thế nào đối với cơ thể con người?   Germanium là gì ? Germanium là một nguyên tố hóa học do CA Winkler tìm ra vào năm 1886 được viết tắt là Ge và có thứ tự thứ 32 trong bảng hệ thống tuần hoàn...