Ganoderans trong nấm lim xanh và lợi ích cho sức khỏe   Polysaccharides có tên Tếng Việt là Polisaccarit hay còn được gọi là Ganoderans (Ganoderans A, B, C). Đây là một hợp chất hữu cơ gồm carbon và hydro, được tạo thành bởi quá trình kết nối các monosaccharide với nhau. Các bác...