Dược chất Acid ganoderic trong nấm lim xanh có tác dụng gì ?   Acid ganoderic là một dãy các triterpenoids kết dính chặt chẽ với nhau được tìm thấy trong thành phần dược tính của nấm lim xanh có tác dụng chống viêm và điều hòa khả năng miễn dịch. Cơ chế chống...