Tim là cơ quan vô cùng quan trọng trong cơ thể. Một tổn thương nhỏ cũng dẫn đến hàng loạt các ảnh hưởng. Dưới đây là một số dấu hiệu cảnh bảo trái tim của bạn đang gặp vấn đề. Mệt mỏi Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi cả ngày dù không hề có...