Cyclooctasulfur trong nấm lim xanh có tác dụng gì ?   Cyclooctasulfur là chất gì? Cyclooctasulfur hay còn gọi là Octasulfur, Octathiocane, là chất hóa học với công thức hóa học là S8,  tồn tại ở dạng rắn , lỏng, khí. Chất này được tìm thấy nhiều trong tự nhiên, như ở trong nước,...