Dược chất Coumarin trong nấm lim xanh có tác dụng gì ? Coumarin là một chất kết tinh tự nhiên, không màu, tồn tại chủ yếu dưới dạng tự do và được tìm thấy trong một số loài cỏ ngọt, đậu và có nhiều trong một số loại nấm, đặc biệt là nấm lim xanh....