Selenium là gì? Selenium là  một nguyên tố hóa học có ký hiệu Se. Selenium được coi là một loại khoáng chất hiếm, yếu tố dinh dưỡng vi lượng cần thiết cho con người cũng như các loại động vật.   Selenium  có tác dụng gì? – Selenium được phát hiện là yếu tố...