Nấm Agaricus là nấm tiêu thụ rộng rãi ở nhiều quốc gia nó được coi là một thực phẩm sức khỏe , do tính chất dược liệu của nó . Agaricus theo truyền thống được gọi là ” nấm của Thiên Chúa” vì lợi ích chữa bệnh kỳ diệu của nó gần với một...