Nấm lim xanh là một thảo dược quý đã được con người tìm ra và sử dụng từ rất lâu, khoảng hơn 1000 năm về trước từ các thời Phong kiến Trung Quốc họ đã coi nấm lim xanh như một loại tiên dược có khả năng cường thân kiện thể trường sinh bất...