Maitake được biết đến với tên nấm Khiêu vũ, nổi tiếng với hương vị của nó và lợi ích sức khỏe . Ở Nhật Bản, nấm Maitake được gọi là ” Nấm Vua ”  được sử dụng trong y học ở nhiều quốc gia trên thế giới đặc biệt là ở Trung Quốc và...