Sau khi y khoa thế giới nghiên cứu và khẳng định nấm lim xanh có công dụng chữa được nhiều bệnh nan y thì loài thảo dược đặc biệt này đang được thị trường thế giới chú ý. Theo một tạp chí y tế Mỹ, bác sĩ Ke-ry Ma-tên cùng cộng sự đã tiến...