Hai năm trước, tôi đã phỏng vấn Steve Farrar, người đã làm việc và nghiên cứu nấm chuyên nghiệp trong 30 năm qua. 20 năm đầu ông chủ yếu sử dụng nấm để chế biến các món ăn nhưng sau đó thấy được nhiều lợi ích cho sức khoẻ từ các chất dinh dưỡng...