Khi thông tin nấm lim xanh chữa được nhiều bệnh nan y rộ lên thì việc làm giả nấm hòng trục lợi của nhiều cá nhân, tổ chức đã bùng lên mạnh mẽ. Trước thực trạng đó, việc tìm mua nam lim xanh của nhiều người bệnh đã trở nên khó khăn hơn bao...