Hoàng Linh chi một trong 6 loại nấm lim có tác dụng quan trọng với các căn bệnh nan y   Hoàng Linh chi hay còn gọi là nấm linh chi vàng, Loại nấm này nhẹ và rất mềm so với 6 loại nấm thuộc nấm lim nhưng dược chất trong nó thì không hề...