Bạn có biết rằng … một hạt giống đặc biệt mạnh mẽ đã được coi là ” phương thuốc cho tất cả mọi loại bệnh ngoại trừ cái chết ? ” Trong cuốn sách Isaiah in the Old Testament , các tiên tri Muhammad nói rằng dầu hạt đen Black Seed Oil ( Nigella sativa) là ”...