Ancaloit trong nấm lim xanh có tác dụng gì ?   Ancaloit là gì ?   Ancaloit là một amin có nguồn gốc từ tự nhiên chủ yếu do thực vật tạo ra đặc biệt là trong nấm lim xanh là một hợp chất tự nhiên có tính ba zơ, có phân tử lượng khoảng 100- 900...