Nấm dưới tiếp xúc của ánh sáng tạo ra vitamin D, Vitamin D có tác dụng tăng cường canxi và sức mạnh của xương . Một nghiên cứu ở trường Đại học Sydney đã chỉ ra rằng khi nấm được tiếp xúc trực tiếp ở giữa trời nắng có thể cung cấp 100% lượng vitamin...